dnes je 15.6.2024

Úvod do ChatGPT

Kurz prináša 12 lekcií, vďaka ktorým nadobudnete poznatky o nástroji ChatGPT, ktorý využíva techniku strojového učenia na generovanie textových odpovedí na zadané otázky alebo na tvorbu textového obsahu. ChatGPT je trénovaný na veľkom množstve textových dát, ktoré sú zbierané z rôznych zdrojov vrátane internetu, kníh, časopisov a iných textových dokumentov. Dozviete sa, ako čo najefektívnejšie využívať ChatGPT v praxi z pohľadu základných informácií o tomto novom nástroji. Už dnes vieme, že budúcnosť bude v oblastiach profesijného rozvoja a praktickej aplikácie v podnikateľskej sfére, ale aj vo verejnej správe s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnená využívaním tejto technológie.

Kurz je určený:

Všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť základné informácie o ChatGPT.

LEKCIE:

 1. Charakteristika nástroja ChatGPT.
 2. Fungovanie nástroja ChatGPT.
 3. Obmedzenia a limity nástroja ChatGPT.
 4. Zadávanie úloh do nástroja ChatGPT.
 5. Praktické úlohy pre ChatGPT.
 6. Práca s nástrojom ChatGPT.
 7. Vytváranie obsahu s nástrojom ChatGPT.
 8. Obsahová stratégia cez ChatGPT.
 9. Generovanie názvov a CTA cez ChatGPT.
 10. PPC (pay per click) reklama cez ChatGPT.
 11. Využitie nástroja ChatGPT v praxi pre personalistov.
 12. ChatGPT a jeho praktické využitie v marketingu.
Vyskúšajte si CHatGPT

Autorský kolektív

Ing. Peter Belička
Ing. Peter Belička

absolvoval Obchodnú fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobil niekoľko rokov ako odborný lektor IT kurzov, a od roku 2020 je majiteľom spoločnosti EduBeliso, ktorá sa zameriava na široký okruh vzdelávacích IT kurzov.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.
Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila aj ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa počas svojej aplikačnej praxe okrem iného venovala aj otázke informačných a komunikačných technológií.